Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
ประกาศเรื่องให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระ ประจำปี พ.ศ.2561 (14 ธ.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลาง (07 ธ.ค. 2559)  
การเปิดเผยราคากลาง (28 พ.ย. 2559)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่ 4 ครั้งที่ ... (02 พ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 (28 ต.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนสิงหาคม 2559 (16 ก.ย. 2559)
ประกาศฯ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (05 ก.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่ 3 ครั้งที่ ... (12 ส.ค. 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่ 3 ครั้งที่ ... (02 ส.ค. 2559)
ประกาศฯ เรื่อง การรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (28 มิ.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่ 2 ครั้งที่ ... (03 พ.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (27 เม.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ปี 2559 (22 เม.ย. 2559)
ผลการเปิดซองขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (19 เม.ย. 2559)
ประกาศฯ เรื่อง หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการภารกิจของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (31 มี.ค. 2559)
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (27 มี.ค. 2559)
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2559 (03 ก.พ. 2559)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี สมัยสามัญ ประจำปี 2559 สมัยที่ 1 ครั้งที่ ... (02 ก.พ. 2559)
ประกาศฯ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ (15 ม.ค. 2559)
ประกาศฯ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน (11 ม.ค. 2559)
Responsive image
yesyes  ข่าวกิจกรรม  yesyes

โครงการดอนฉิมพลีทุกภาคส่ว... (05 เม.ย. 2561)  

โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ ว... (06 มี.ค. 2561)  

โครงการ "ปั่นเพื่อพ่อ" (06 ม.ค. 2559)  

พี่น้องประชาชนชาวตลาดคลอง... (08 ธ.ค. 2558)

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ... (26 พ.ย. 2558)

บริการตรวจคัดกรอง โรคเบาห... (24 พ.ย. 2558)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนฉิ... (20 พ.ย. 2558)

คณะกรรมการตรวจประเมินผลกอ... (20 พ.ย. 2558)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี... (14 ต.ค. 2558)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี... (13 ต.ค. 2558)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี... (06 ต.ค. 2558)

ออกรณรงค์การป้องกันโรคไข้... (06 ต.ค. 2558)

จัดทำโครงการปกป้องสถาบันส... (28 ก.ย. 2558)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนฉิมพลี... (28 ก.ย. 2558)

เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยา... (25 ก.ย. 2558)

นายกเทศมนตีตำบลดอนฉิมพลี ... (25 ก.ย. 2558)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประม... (25 ก.ย. 2558)

ประสานงานกับผู้บัญชาการเร... (25 ก.ย. 2558)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน... (03 ก.ย. 2558)

เชิญพี่น้องประชาชนชาวตลาด... (03 ก.ย. 2558)
Responsive image
enlightenedenlightened ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง enlightenedenlightened
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๓ (ข้างชมรมพ่อค้าตลาด ๑... (07 ธ.ค. 2559)  
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 4/1 (28 พ.ย. 2559)  
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 18 (01 มี.ค. 2559)  
การเปิดเผยราคากลาง (29 ก.พ. 2559)
ราคากลางโครงการปรับปรุงซุุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 18 (29 ก.พ. 2559)
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรและฝาบ่อพัก ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 18 (13 ส.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลาง (13 ส.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 18 (21 พ.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยเทศบาล 1/2 หม... (21 พ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 18 (21 พ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางงานติดตั้งแสงสว่างโคมไฟ LED ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 18 (21 พ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนซอยเทศบาล 1/2 หมู่ที่ 18 (21 พ.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 18... (24 มี.ค. 2558)
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (VIP) ชนิด 8 ล้อ (01 ธ.ค. 2557)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิก (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถยนต์... (11 พ.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนซอย 3/3 ... (06 ส.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (VIP) ชนิด ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว... (27 พ.ย. 2556)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (03 ต.ค. 2555)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง (10 พ.ค. 2555)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี เรื่องผลการประกาศสอบราคาจ้าง (27 ก.ย. 2554)
Responsive image
kisskiss พูดคุยเรื่องทั่วไป kisskiss
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

เลขที่ 12/9 หมู่ที่ 18 ถ.เทศบาล 3 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24170
โทรศัพท์ : 0-3858-5064 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@dcp.go.th